Tasarım sistemi nedir? Neden tasarım sistemlerine yapılan yatırımlar hızla artıyor? Gelin, bu sorulara birlikte cevap arayalım.

Lego
Lego
Photo by Xavi Cabrera on Unsplash

Ürün geliştirme süreçlerinde sunulmak istenen çözüm kapsamında, kullanıcıların en iyi deneyime ulaşabilmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, ürünü kullanırken hissettiklerini araştırıp analiz eden, yorumlayan ve bu bağlamda çözüm sunmaya çalışan tasarımcılar olarak değer üretmeye çalışmaktayız. Değerler ise, ilgili çözümü kim için yaptığımıza, ürünün hangi ihtiyacı karşılayacağına ve kullanım yerine göre şekillenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, her gün kullanıcıların bilişsel yükünü azaltacak, etkileşim maliyetlerini düşürecek, ihtiyaçlarını karşılayacak problemleri tanımlayıp çözerek optimize etmek ve sonuç olarak kullanılabilir ürünler sunmak için çabalıyoruz.

Günümüz teknolojisinin geldiği noktada, dijital evrensel bir ekosistemin ve küresel ekonominin parçası olarak, bir ürüne yaygın bir şekilde her an gerek telefonumuzdan, gerekse…


Let’s check on the effects of artificial intelligence on experience design processes as algorithms that process big data continue to get smarter day by day.

Photo by Dev Asangbam on Unsplash

Do you ever remember not taking your phone with you? What about your feelings when you realized it? Have you ever tried not holding it in your hand all day long? To be more optimistic, can you stay away from your phone even for an hour? If you find yourself saying “Come on, this is a bit of an exaggeration…”, please check your daily average phone use in the last week and you will understand what I mean…

I’m not going to show off by saying “Put your phone aside, go do this or that instead; Hey, there is more…


Even though we use the word “design” to describe a lot of different things, they all actually have one thing in common: problem-solving.

The Process of Design Squiggle sketch by Damien Newman
The Process of Design Squiggle sketch by Damien Newman
The Process of Design Squiggle by Damien Newman

As these days we have to stay at home to protect our and other people’s health, we are going through the days in which those who failed to complete the digital transformation or could not provide a good experience in their services are experiencing painful learning.

We are having times where we feel the importance of all design approaches more in our daily lives and keep facing their shortcomings. During the Covid-19 pandemic, where we could not go to the market, hospital, stores, bank the way we did before, and we search all the alternative services to meet our needs…


Here comes another article from the article series that is the basics of user experience design. In this article, I will focus on usability and what features usable products should have.

Some product illustrations are connected over the cloud.
Some product illustrations are connected over the cloud.

We live in a world where we lead a very comfortable life, especially with easily-available digital products. Users who can easily access and use your product, that is, people who experience your product personally, can consume the product in no time but can also abandon it right away. So, as designers, we strive to design easy-to-use experiences that can be mastered by anyone, whether young or old, and that will not cause any dilemma.

Although user experience and usability are concepts, often mistaken with each other, they have different meanings. User experience is generally about how a user “feels” before…


Here comes a series of articles that are the basics of user experience design. In this article, I will talk about what User Experience Design is, who the User Experience Designer is, how a good experience can be provided by the Design Thinking method, and the factors that influence the user experience.

Some kind of prototype wireframes.
Some kind of prototype wireframes.

User Experience Design

We are exposed to many stimuli from outside through our sense organs from the moment we are born. All the information we have acquired over a certain period or in a lifetime constitutes our experiences, together with what we acquire from inside through these stimuli and emotions. This is also supported by observing other people’s conclusions. Thus, as long as we exist in the physical world, everything somehow can affect or change us during our life cycle. Our experiences are actually what make us who we are and shape our lives, along with social, cultural, and economic factors. …


Büyük veriyi işleyen algoritmalar hızla akıllanmaya devam ederken, yapay zekanın deneyim tasarımı süreçlerine ne gibi etkileri var, gelin birlikte göz atalım.

Photo by Dev Asangbam on Unsplash

Telefonunuzu bir yerlerde unuttuğunuzu anımsıyor musunuz? Peki o andaki hissiyatınızı? Hiç gün boyunca elinize almamayı denediniz mi? İyimser bir yaklaşımla dile getirecek olursam; bir saatliğine de olsa ondan uzak durabiliyor musunuz? Eğer siz de “hadi canım, o kadar da değil…” diyorsanız, lütfen hemen telefonunuzun son bir haftadaki günlük ortalama kullanım süresine göz atın, ne demek istediğimi anlayacaksınız…


Tasarım kelimesini birçok farklı şeyi anlatmak için kullanıyor olsak da aslında ortak bir noktası var “problem çözmek”.

The Process of Design Squiggle sketch by Damien Newman
The Process of Design Squiggle sketch by Damien Newman
The Process of Design Squiggle by Damien Newman

Herkesin sağlığı için evde kalmak zorunda olduğumuz bu dönemde, dijital dönüşümünü tamamlamayan veya hizmetlerinde iyi bir deneyim sağlayamayanların bu durumla acı bir şekilde öğrendiği günlerden geçiyoruz.


Kullanıcı deneyimi tasarımının temelleri niteliğindeki yazı dizimin ikincisi ile karşınızdayım. Bu makalede kullanılabilirliğe ve kullanılabilir ürünlerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğine değineceğim.

Her şeyin rahat, özellikle de dijital ürünlerin anında erişilebilir olduğu bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Ürününüze kolaylıkla erişip kullanmaya başlayan kullanıcılar yani ürününüzü birebir deneyimleyen kişiler, ürünü tüketmeye hızla ulaşabilirken, aynı hızla da terk edebilirler. Bu sebeple tasarımcılar olarak biz de yediden yetmişe kolay algılanıp öğrenilebilen, herhangi bir ikileme sebep olmayacak, kullanımı kolay deneyimler tasarlamaya çabalıyoruz.

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik çoğu zaman birbiriyle karıştırılarak kullanılan kavramlar olsa da aynı anlamı ifade etmezler. Kullanıcı deneyimi genel olarak bir kullanıcının ürün veya hizmeti kullanmaya başlamadan önce, kullanım esnasında ve kullandıktan sonraki tüm süreçlerde ne “hissettiğiyle” ilgilenir. …


Kullanıcı deneyimi tasarımının temelleri niteliğindeki yazı dizisiyle karşınızdayım. Bu makalede Kullanıcı Deneyimi Tasarımı’nın ne olduğu, Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı’nın kim olduğu, iyi bir deneyimin Tasarım Odaklı Düşünme yöntemi ile nasıl sağlanabileceği ve kullanıcı deneyimini etkileyen faktörlere değineceğim.

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Doğduğumuz andan itibaren duyu organlarımız aracılığı ile dışarıdan gelen birçok uyarıcıyla maruz kalıyoruz. Bu uyarıcılar ve duygular yoluyla içeriden elde ettiklerimizle birlikte, belli bir süre içerisinde veya hayat boyu edindiğimiz bilgilerin tamamı deneyimlerimizi oluşturur. Bu birikim yetişkin bir bireyde başkalarının vardığı sonuçlardaki gözlemlerle de desteklenir. Böylelikle fiziki dünyada var olduğumuz sürece, her şey yaşam döngümüz içerisinde bizi bir şekilde etkileyebiliyor veya değiştirebiliyor. Sosyal, kültürel, ekonomik vb. etkenlerle birlikte aslında deneyimlerimiz bizi biz yapan, hayatımızı şekillendiren unsurlar. …


UX’m 119 Ankara (19.01.2019)

UX’minimal ekibi olarak zaman zaman kullanıcı deneyimi tasarımının ne olduğu, incelikleri ve nasıl kullanıcı deneyimi tasarımcısı olunur gibi sorularla karşılaşıyoruz. Etkinliklerimizi yaparken bu işle uğraşan veya ilgi duyan kişileri bilinçlendirmeyi ve en önemlisi birlikte öğrenerek gelişmeyi hedefleyen bir topluluğuz. Bu bağlamda konuk seçimlerimizi yaparken ve atölye içeriklerini belirlerken, olabildiğince farklı olması için çaba sarf ediyoruz. Her ne kadar bu süreçte içerik oluştururken farklılığı yakalamak hedefimiz olsa dahi, herkese tamamen hitap eden bir etkinliğe erişebilmemiz mümkün olmayabiliyor. …

Atilla Alışkan

UX Designer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store